Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Bardejove Erb -  Bardejov

Kontakt

Bardejov
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
E-mail: olu.bj@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Marián Harčarík (Prednosta úradu)
Tel.: 054/ 290 12 10, IP 35462
Mobilný telefón: 0902940901
E-mail: marian.harcarik.lbj@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: prednosta OLÚ
Ing. Ján Pomikala (Samostatný radca)
Tel.: 054/4755761, IP 354 61
E-mail: jan.pomikala.lbj@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: štátna správa lesného hospodárstva
Ing. Albert Matej (Samostatný radca)
Tel.: 054/4755760, IP 354 60
E-mail: albert.matej.lbj@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: podateľna, štátna správa lesného hospodárstva a poľovníctva