Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Žiline, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Žilina

Kontakt

Žilina
Andreja Kmeťa 17
011 39 Žilina
Tel.: 041/5074260, 041/5074261, 041/5074262
Mobilný telefón: 0910/ 899404
E-mail: olp.za@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Miroslav Bambuch (Riaditeľ odboru lesného hospodárstva a poľovníctva)
Tel.: 041/5074261, klapka 34161
Fax: 041/5001281
Mobilný telefón: 0910899404
E-mail: miroslav.bambuch.lza@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: lesné hospodárstvo a poľovníctvo, pozemkové spoločenstvá
Dušan Kubička (Radca)
Tel.: 041/5074260, klapka 34160
E-mail: dusan.kubicka.lza@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: poľovníctvo, lesné hospodárstvo - priestupky, delikty, evidencie, štatistiky
Ing. Peter Bunčák (Samostatný radca)
Tel.: 041/5074262
E-mail: peter.buncak.lza@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: vedenie evidencie podľa § 4, zákona o lesoch, pozemkové spoločenstvá, lesný reprodukčný materiál, odborní lesní hospodári, lesné hospodárstvo - priestupky, delikty
Ing. Miroslav Valenčík (Samostatný radca)
Tel.: 041/5074260
E-mail: miroslav.valencik.lza@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: vyňatia z lesných pozemkov, priestupky,delikty, výkon rozhodnutí
Ing. Peter Martinček (Samostatný radca)
Tel.: 041 5074276
E-mail: peter.martincek.lza@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: lesné hospodárstvo - priestupky, správne delikty, LHE, škodlivé činiteľe - kalamity, pozemkové spoločenstvá