Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Erb -  Banská Bystrica