Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Nitre Erb -  Nitra

Príslušné obvodné lesné úrady Nitra

Lokalizácia