Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Revúcej Erb -  Revúca

Opatrenia

12/03/09 Opatrenia MP SR
Opatrenia pre užívateľov lesa
MP SR
28/09/12 Rozhodnutie č. 284/2012 z 28.09.2012 - opatrenia mníška veľkohlavá
Rozhodnutie o uložení opatrení na ochranu lesa proti Mníške veľkohlavej (Lymantria dispar) vydané pre obhospodarovateľov lesa v okrese Revúca.
OLÚ Revúca