Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Lučenci Erb -  Lučenec

Opatrenia

16/11/11 Vestník MPSR 2/2006
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vedení registra a evidencie pozemkových spoločenstiev - č. 2090/2006-700
01/10/12 Opatrenia na ochranu lesa-mníška veľkohlavá