Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Erb -  Banská Bystrica

Opatrenia

16/10/09 Rozhodnutie na ochranu smrečín
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3707/2009-710 zo dňa 5. 10. 2009