Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Revúcej Erb -  Revúca

Vzory tlačív


Lesné hospodárstvo

09/05/13 Zmena plánu starostlivosti o les
žiadosť o zmenu PSoL

09/05/13 žiadosť o vykonanie skúšky člena lesnej stráže
Náležitosti žiadosti o vykonanie skúšky - lesná stráž

16/05/13 LHE - tlačivá (evidencia ťažby, obnovy a pestovania lesa)
Vyhláška o LHE - vzory tlačív

16/05/13 LHE - tlačivá (ročná evidencia ochrany lesa a les. činností
Vyhláška o LHE č. 297/2011 Z.z.

16/05/13 LHE - tlačivá (ročná evidencia výkonov v LP)
Vyhláška č. 297/2011 Z.z.

Poľovníctvo

09/05/13 Poľovnícky poriadok - úplné znenie

09/05/13 Vzor tlačiva - prehľad stavov zveri

09/05/13 Vzor tlačiva - evidencia poľ. psov

09/05/13 Vzor tlačiva - plán chovu a lovu malej zveri
Plán chovu a lovu malej zveri

09/05/13 Vzor tlačiva - plán starostlivosti o zver
Plán starostlivosti o zver

09/05/13 Vzor tlačiva - plán spoločných poľovačiek
Plán spoločných poľovačiek

09/05/13 Vzor tlačiva - záznam o love zveri
Záznam o love zveri

09/05/13 Vzor tlačiva - plán chovu a lovu raticovej zveri
Plán chovu a lovu raticovej zveri

27/07/11 Nájomné za užívanie poľovného revíru
Príloha č. 2 zákona o poľovníctve

16/05/13 Evidencia užívateľa PR
Vzory tlačív

Pozemkové spoločenstvá

16/05/13 žiadosť o výpis z registra PS
Zákon č. 97/2013 Z.z.

16/05/13 Zápis do registra PS - z.č. 97/2013
Tlačivo

16/05/13 žiadosť o zápis zmeny v registri PS - z.č. 97/2013
Zápis zmien do registra PS - zákon č. 97/2013

16/05/13 Pokyny na podávanie žiadostí - zoznam príloh
Postup pri podávaní žiadostí