Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Lučenci Erb -  Lučenec

Vzory tlačív


Pozemkové spoločenstvá

16/11/11 Oznámenie o vzniku pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity

16/11/11 Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev

16/11/11 Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra pozemkových spoločenstiev