Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Žarnovici Erb -  Žarnovica

Vzory tlačív


Lesné hospodárstvo

15/04/09 Návrh člena lesnej stráže

Pozemkové spoločenstvá

10/06/13 Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva
Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva

10/06/13 Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra pozemkových spoločenstiev
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra pozemkových spoločenstiev

10/06/13 Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev
Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev