Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad Erb - Obvodný lesný úrad Bratislava

Výberové konania

12/08/13 Výber č. 01/2013
Vyhlásenie výberového konania podľa § 23 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15/11/10 Služobný predpis č. 1/2010
Služobný predpis KLÚ v Bratislave č. 1/2010 z 29.10.2010, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní v služobnom úrade KLÚ v Bratislave