Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad vo Veľkom Krtíši Erb -  Veľký Krtíš

Register pozemkových spoločenstiev

O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: 1
Názov: Pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou
Sídlo: Veľký Krtíš a Krupina
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: 2
Názov: Pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity
Sídlo: Veľký Krtíš a Krupina
Úplný výpis z registra