Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad vo Zvolene Erb -  Zvolen

Register pozemkových spoločenstiev

O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: 1
Názov: pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou
Sídlo: okr. Zvolen a Detva
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: 2
Názov: pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity
Sídlo: okr. Zvolen a Detva
Úplný výpis z registra