Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Žarnovici Erb -  Žarnovica

Register pozemkových spoločenstiev

O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: Register PS
Názov: Pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Okres Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica
Úplný výpis z registra