Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Banská Bystrica

Register pozemkových spoločenstiev

O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: 1/1997 | aktualizované: 06/06/2006
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach (s práv. subj.)
Sídlo: Podkonice 322

Vložka číslo: 1/2001 | aktualizované: 18/01/2001
Názov: Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Vlkanová (s práv. subj.)
Sídlo: Vlkanovská 82, 976 31 Vlkanová

Vložka číslo: 1/2002 | aktualizované: 07/05/2009
Názov: Pozemkové pasienkové spoločenstvo Baláže (s práv. subj.)
Sídlo: Obecný úrad, Baláže 11, 976 11 Selce pri Banskej Bystrici

Vložka číslo: 1/2003 | aktualizované: 25/03/2011
Názov: Lesopasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Môlča (s práv. subj.)
Sídlo: Obecný úrad Môlča, 974 01 Banská Bystrica 1

Vložka číslo: 1/2004 | aktualizované: 28/04/2011
Názov: Pasienkovo-pozemkové spoločenstvo Pohronský Bukovec (s práv. subj.)
Sídlo: Obecný úrad Pohronský Bukovec, 976 62 Brusno

Vložka číslo: 1/2005 | aktualizované: 28/11/2005
Názov: Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej (s práv. subj.)
Sídlo: Brusno 755

Vložka číslo: 15/1996 | aktualizované: 11/08/2010
Názov: Pozemkové spoločenstvo - Urbár v Strelníkoch (s práv. subj.)
Sídlo: Strelníky 66, 976 55 Ľubietová

Vložka číslo: 16/1996 | aktualizované: 19/12/2011
Názov: Urbariát, pozemkové spoločenstvo Riečka (s práv. subj.)
Sídlo: Riečka 125, 974 01 Banská Bystrica 1

Vložka číslo: 17/1996 | aktualizované: 09/09/2005
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť (s práv. subj.)
Sídlo: Hrochoť 36, 976 37 Hrochoť

Vložka číslo: 2/1997 | aktualizované: 06/06/2006
Názov: Pasienkové pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach (s práv. subj.)
Sídlo: Podkonice 322

Vložka číslo: 2/2003 | aktualizované: 06/06/2011
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Sásová Banská Bystrica (s práv. subj.)
Sídlo: Sásovská cesta 11, 974 11 Banská Bystrica 11

Vložka číslo: 2/2004 | aktualizované: 27/01/2005
Názov: Pozemkové spoločenstvo - urbár Oravce (s práv. subj.)
Sídlo: Oravce 55, 976 33 Poniky

Vložka číslo: Práv. 1/1996 | aktualizované: 21/08/2006
Názov: Pozemkové spoločenstvo Urbár Dolná Mičiná (s práv. subj.)
Sídlo: Dolná mičiná 94, 974 01 Banská Bystrica 1

Vložka číslo: Práv. 10/1996 | aktualizované: 24/04/2009
Názov: Urbárska lesná a pasienková spoločnosť pozemkové spoločenstvo Hronsek (s práv. subj.)
Sídlo: Zámocká 2, Hronsek, 976 31 Vlkanová

Vložka číslo: Práv. 12/1996 | aktualizované: 08/06/2012
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Lučatín (s práv. subj.)
Sídlo: Lučatín 135, 976 61 Lučatín

Vložka číslo: Práv. 13/1996 | aktualizované: 08/06/2012
Názov: Pasienkové pozemkové spoločenstvo Lučatín (s práv. subj.)
Sídlo: Žel. stanica 125, 976 61 Lučatín

Vložka číslo: Práv. 14/1996 | aktualizované: 22/06/2009
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Povrazník (s práv. subj.)
Sídlo: Povrazník 78, 976 55 Ľubietová

Vložka číslo: Práv. 2/1996 | aktualizované: 21/08/2012
Názov: Pozemkové spoločenstvo - urbárske združenie Kynceľová (s práv. subj.)
Sídlo: Moskovská 44, 974 00 Banská Bystrica 1

Vložka číslo: Práv. 3/1996 | aktualizované: 26/07/2012
Názov: Združenie Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Medzibrod (s práv. subj.)
Sídlo: Nám. hrdinov SNP 4, 976 96 Medzibrod

Vložka číslo: Práv. 4/1996 | aktualizované: 31/12/2006
Názov: Pozemkové spoločenstvo Urbár Horná Mičiná (s práv. subj.)
Sídlo: Horná Mičiná 51, 974 01 Banská Bystrica

Vložka číslo: Práv. 5/1996 | aktualizované: 03/05/2012
Názov: Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Čerín (s práv. subj.)
Sídlo: Čerín 45, 974 01 Banská Bystrica 1

Vložka číslo: Práv. 6/1996 | aktualizované: 18/06/1996
Názov: Pozemkové spoločenstvo - Pasienková spoločnosť Horná Mičiná (s práv. subj.)
Sídlo: Horná Mičiná 54, 974 01 Banská Bystrica 1

Vložka číslo: Práv. 7/1996 | aktualizované: 29/05/2012
Názov: Urbárske združenie pozemkové spoločenstvo Priechod (s práv. subj.)
Sídlo: Priechod 357, 976 11 Selce pri Banskej Bystrici

Vložka číslo: Práv. 8/1996 | aktualizované: 17/09/2001
Názov: Urbár obec Čačín pozemkové spoločenstvo (s práv. subj.)
Sídlo: Čačín 40, 974 01 Banská Bystrica 1

Vložka číslo: Práv. 9/1996 | aktualizované: 09/05/2012
Názov: Združenie urbariátu, pozemkové spoločenstvo Selce (s práv. subj.)
Sídlo: Selčianska cesta 132 - Kultúrny dom, 976 11 Selce

Vložka číslo: R 3-2011/BB | aktualizované: 18/01/2012
Názov: Lesné a pozemkové spoločenstvo Komposesorát Rakytovce
Sídlo: Smreková 68, 974 05 Banská Bystrica 5

Vložka číslo: R-1/2006/BB | aktualizované: 25/08/2006
Názov: Pozemkové spoločenstvo Turecká (s práv. subj.)
Sídlo: Turecká 256, 976 02 Staré Hory

Vložka číslo: R-1/2007/BB | aktualizované: 06/02/2008
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Podlavice (s práv. subj.)
Sídlo: Pod Dúbravou 32, 974 09 Banská Bystrica 9

Vložka číslo: R-1/2008/BB | aktualizované: 02/02/2011
Názov: Urbár Rudlová, pozemkové spoločenstvo (s práv. subj.)
Sídlo: Odbojárov 5, 974 11 Banská Bystrica

Vložka číslo: R-1/2009/BB | aktualizované: 29/04/2009
Názov: POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO URBÁR MALACHOV (s práv.subj.)
Sídlo: Ortútska cesta 80/137, Malachov, 974 05 Banská Bystrica 5

Vložka číslo: R-1/2010/BB | aktualizované: 04/03/2010
Názov: Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková
Sídlo: Hronská ulica 191, Šalková, 974 06 Banská Bystrica 6

Vložka číslo: R-1/2011/BB | aktualizované: 19/05/2011
Názov: Pasienkové pozemkové spoločenstvo Badín
Sídlo: SNP 141, 976 32 Badín

Vložka číslo: R-1/2012/BB | aktualizované: 13/07/2012
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Banská Bystrica - časť Majer (s práv.subjekti.)
Sídlo: Stavebná č. 4

Vložka číslo: R-1/2013 | aktualizované: 29/04/2013
Názov: Pasienkové pozemkové spoločenstvo Moštenica
Sídlo: Moštenica 73, 976 13 Slovenská Ľupča

Vložka číslo: R-2/2008/BB | aktualizované: 07/05/2008
Názov: POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Urbárska a pasienková spoločnosť KRÁĽOVÁ, BANSKÁ BYSTRICA (s práv. subj.)
Sídlo: Slnečná 6, 974 04 Banská Bystrica 4

Vložka číslo: R-2/2010/BB | aktualizované: 14/07/2010
Názov: Pozemkové spoločenstvo Kalište
Sídlo: Podkonice 112, 976 41 Podkonice

Vložka číslo: R-2/2011/BB | aktualizované: 22/12/2011
Názov: Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ
Sídlo: Hiadeľ 68, 976 61 Hiadeľ

Vložka číslo: R-2/2013 | aktualizované: 29/04/2013
Názov: Pozemkové spoločenstvo Cúdenice
Sídlo: Ortútska 99, 974 05 Malachov

Vložka číslo: R-3/2013 | aktualizované: 29/04/2013
Názov: Pozemkové spoločenstvo Mútno
Sídlo: Ortútska 99, 974 05 Malachov

Vložka číslo: R-4/2008/BB | aktualizované: 03/06/2008
Názov: Pasienka a urbár KRÁLIKY - pozemkové spoločenstvo (s práv. subj.)
Sídlo: Králiky 96