Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Bratislave, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Bratislava

Register pozemkových spoločenstiev

O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: R-0001/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Združenie urbárnikov - pozemkové spoločenstvo, Bratislava-Podunajské Biskupice
Sídlo: Trojičné nám.1, Bratislava 825 61
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0002/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Urbárska lesná spoločnosť Pezinok-Cajla, pozem. spol.
Sídlo: Markušova 8, Pezinok 902 01
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0003/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci
Sídlo: A. Sládkoviča 20, Senec 903 01
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0004/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Pozemkové spoločenstvo podielového vlastníctva lesov a poľnohospodárskych majetkov v Rači
Sídlo: Bratislava-Rača
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0005/BA | aktualizované: 18/08/2011
Názov: Pozemkové spoločenstvo Vajnory
Sídlo: Nad Jazierkom 17, Bratislava-Vajnory 831 07
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0006/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici
Sídlo: Čsl. tankistov 134, Bratislava 841 06
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0007/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Združenie urbarialistov v Senci - pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Pribinova 9, Senec 903 01
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0008/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Pozemkové spoločenstvo - Urbariát lesa Lindava
Sídlo: Kaplná, Báhoň 900 84
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0009/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Združenie urbárnikov - pozemkové spoločenstvo Bratislava - Vrakuňa
Sídlo: Ráztočná 83, Bratislava 821 07
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0010/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Urbárska spoločnosť "pozem. spol." Bratislava - Jarovce
Sídlo: Pílová 7, Bratislava 851 10
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0011/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Pozemkové spoločenstvo lesa v Bernolákove
Sídlo: Trnavská 172, Bernolákovo 900 27
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0012/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Združenie vlastníkov spoločných pozemkov Senec, Svätý Martin
Sídlo: Svätý Martin, Senec 903 01
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0013/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: URBÁR pozemkové spoločenstvo, Devínska Nová Ves
Sídlo: Istrijská 6, Bratislava 841 07
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0014/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Urbariálne pozemkové spoločenstvo Veľké Šenkvice I.
Sídlo: Chorvátska 165, Šenkvice 900 81
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0015/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Lesný urbár v Limbachu - pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Obecný úrad Limbach, SNP 55, Limbach 900 91
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0016/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Urbariálne pozemkové spoločenstvo Veľké Šenkvice II.
Sídlo: Chorvátska 165, Šenkvice 900 81
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0017/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava-Lamač
Sídlo: Heyrovského 3, Bratislava 841 03
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0018/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Pozemkové spoločenstvo Boldog
Sídlo: 925 26 Boldog 89
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0019/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Pozemkové spoločenstvo Chorvátsky Grob
Sídlo: Chorvátsky Grob
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0020/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Urbárska lesná spoločnosť obce Chorvátsky Grob, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Chorvátska 3, Chorvátsky Grob 900 25
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0021/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Urbárska lesná spoločnosť obce Slovenský Grob, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Hlavná 132, Slovenský Grob 900 26
Úplný výpis z registra

Vložka číslo: R-0022/BA | aktualizované: 13/06/2011
Názov: Pasienkové spoločenstvo Ivanka pri Dunaji, k.ú. Farná, pozem. spol.
Sídlo: Štefánikova 72, Ivanka pri Dunaji 900 28
Úplný výpis z registra