Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Revúcej Erb -  Revúca

Kontakt

Revúca
Komenského 1237/40
050 01 Revúca
Tel.: 058/7877870
Fax: 058/4881485
E-mail: olu.ra@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. František Lukáš (Samostatný radca)
Tel.: 0587877873, IPT 35873
Fax: 0584881485
E-mail: frantisek.lukas.lra@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: samostatný radca
Ing. Miroslav Juríček (Odborný radca)
Tel.: 058/7877870, IPT 35870, 0902 920 560
Fax: 058/4881485
Mobilný telefón: 090520625
E-mail: miroslav.juricek.lra@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: odborný radca - lesné hospodárstvo a poľovníctvo
Anton Kováč (Hlavný referent)
Tel.: 058/7877872, IPT 35872
Fax: 058/4881485
Mobilný telefón: 0911307567
E-mail: anton.kovac.lra@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: radca
Jaroslav Lábaj (Hlavný referent)
Tel.: 058/7877873, IPT 35873
Fax: 058/4881485
Mobilný telefón: 0908940273
E-mail: jaroslav.labaj.lra@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: radca,