Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Lučenci Erb -  Lučenec

Kontakt

Lučenec
Námestie republiky 26
984 01 Lučenec
Tel.: 047/4316863
Fax: 047/4333733
E-mail: olu.lc@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Pavel Jucha
Tel.: 047/4316863
Fax: 047/4333733
Mobilný telefón: 0902 920567
E-mail: pavel.jucha.llc@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: prednosta úradu
Ing. Jozef Beľa
Tel.: 047/4316862
Fax: 047/4333733
E-mail: jozef.bela.llc@3s.land.gov.sk
Štefan Vidiečan
Tel.: 047/4316862
Fax: 047/4333733
E-mail: stefan.vidiecan.llc@3s.land.gov.sk
Ing. Juraj Margitan
Tel.: 047/4316861
Fax: 047/4333733
E-mail: jozef.margitan.llc@3s.land.gov.sk