Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad vo Veľkom Krtíši Erb -  Veľký Krtíš

Kontakt

Veľký Krtíš
ul. I. Madácha 2
990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 047/4911933
Fax: 047 / 4911933
E-mail: olu.vk@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Dušan Backo (Prednosta úradu)
Tel.: 047/4911933
Fax: 047 / 4911933
Mobilný telefón: 0903727758
E-mail: dusan.backo.lvk@3s.land.gov.sk
Ing. Michal Lindiš (Samostatný radca)
Tel.: 047/4316881
Fax: 047 / 4911933
E-mail: michal.lindis.lvk@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: samostatný radca
Ing. Gabriel Berecki (Samostatný radca)
Tel.: 047/4316880
E-mail: gabriel.berecki.lvk@3s.land.gov.sk
Ing. Jaroslav Uhrín (Samostatný radca)
Tel.: 047/4316883
Fax: 047 / 4911933
E-mail: jaroslav.uhrin.lvk@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: samostaný radca
Ing. Ján Ďuriš (Odborný radca)
Tel.: 047/4316882
Fax: 047 / 4911933
E-mail: jan.duris.lvk@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: samostatný radca