Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad vo Zvolene Erb -  Zvolen

Kontakt

Zvolen
Študentská 12
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 524 50 60, 045/ 540 01 55
Fax: 045/5400155
E-mail: olu.zv@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Johana Šebeňová (Samostatný radca)
Tel.: 045 / 524 50 61
Fax: 045 / 54 00 155
E-mail: johana.sebenova.lzv@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: t.č. čerpanie MD
Ing. Miroslav Remeník (Samostatný radca)
Tel.: 045 / 524 50 63
Fax: 045 / 54 00 155
E-mail: miroslav.remenik.lzv@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: lesné hospodárstvo
Ing. Petronela Augustínová
Tel.: 045/ 524 50 61, 045/ 54 00 155
Fax: 045/54 00 155
Pracovná náplň: ochrana LP (vyňatia, stanoviská)
Ing. Stanislav Drahoň
Tel.: 045/5245060
Fax: 045/5400155
Mobilný telefón: 0902920565
Pracovná náplň: prednosta úradu
Bc. Igor Gallo
Tel.: 045 / 524 50 62
Fax: 045 / 54 00 155
Mobilný telefón: 0902920565
E-mail: igor.gallo.lzv@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: poľovníctvo, vymenovaný zastupovaním prednostu OLÚ