Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Žarnovici Erb -  Žarnovica

Kontakt

Žarnovica
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Tel.: 045/5245070
Fax: 045/6813059
E-mail: olu.zc@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Peter Kicko
Fax: 045 / 6813059
Mobilný telefón: 0903 559 743
E-mail: peter.kicko.lzc@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: Prednosta obvodného lesného úradu
Ing. Marika Ďuricová
Tel.: 045 / 5245072
Fax: 045 / 6813059
E-mail: marika.duricova.lzc@3s.land.gov.sk
Ing. Jozef Jurkemik
Tel.: 045 / 5245071
Fax: 045 / 6813059
E-mail: jozef.jurkemik.lzc@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: zástupca prednostu
Jaroslav Michalka
Tel.: 045 / 5245071
Fax: 045 / 6813059
E-mail: jaroslav.michalka.lzc@3s.land.gov.sk
Ing. František Matula
Tel.: 045 / 5245073
Fax: 045 / 6813059
E-mail: frantisek.matula.lzc@3s.land.gov.sk
Ing. Jana Hudecová
Tel.: 045/5245072
Fax: 045/6813059
E-mail: jana.hudecova.lzc@3s.land.gov.sk