Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Brezne Erb -  Brezno

Kontakt

Brezno
Rázusova 40
977 01 Brezno
Fax: 048 / 6112599
E-mail: olu.br@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Miroslav Tokár
Fax: 048 / 6112599
Mobilný telefón: 0902920570
E-mail: olu.br@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: Prednosta úradu
Ing. Peter Kovalčík
Tel.: 048/4723770
Fax: 048 / 6112599
E-mail: peter.kovalcik.lbr@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: zástupca prednostu, odborný radca - poľovníctvo
Ing. Jana Golianová
Tel.: 048/4723772
Fax: 048 / 6112599
E-mail: jana.golianova.lbr@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: samostatný radca - lesné hospodárstvo
Ing. Alojz Psotka
Tel.: 048/4723771
Fax: 6112599
E-mail: alojz.psotka.lbr@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: samostatný radca - ochrana lesných pozemkov
Alena Bubelínyová
Tel.: 048/4723773
Fax: 048 / 6112599
E-mail: alena.bubeliniova.lbr@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: referent