Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Banská Bystrica

Kontakt

Banská Bystrica
Skuteckého 19
974 01 Banská Bystrica
Fax: 048 / 41 45 688
E-mail: olp.bb@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. František ŠAGÁT
Tel.: 048 / 47 12 915
Fax: 048 / 41 45 688
Mobilný telefón: 0903504006
E-mail: frantisek.sagat.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: Riaditeľ odboru
Ing. Peter KOTMAN
Tel.: 048 / 47 23 760, 47 12 909
E-mail: peter.kotman.lbr@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: Samostatný rada
Ing. Jana Mesíková
Tel.: 0484723762
E-mail: olp.bb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: Samostatný radca