Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Erb -  Banská Bystrica

Kontakt

Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4723781 , 048/4306361
Fax: 048/4136055
E-mail: olu.bb@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Róbert Zlocha
Tel.: 048/4306360
Fax: 048/4136055
Mobilný telefón: 0910899405
E-mail: robert.zlocha.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: prednosta úradu
Ing. Milota Golianová
Tel.: 048/4723783
Fax: 048/4136055
Mobilný telefón: 0903560209
E-mail: milota.golianova.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: osobný úrad
Ing. Juraj Kamiač
Tel.: 048/4723784
Fax: 048/4136055
Mobilný telefón: 0910899421
E-mail: juraj.kamiac.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: odborný radca
Ing. Peter Gombala
Tel.: 048/4723785
Fax: 048/4136055
E-mail: peter.gombala.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: odborný radca
Ing. Marián Čiampor
Tel.: 048/4723786
Fax: 048/4136055
Mobilný telefón: 0910899437
E-mail: marian.ciampor.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: odborný radca
Ing. Lucia Komorová
Tel.: 048/4723785
Fax: 048/4136055
E-mail: lucia.komorova.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: odborný radca - t.č. materská dovolenka
Ing. Zuzana Šagátová
Tel.: 048/4723780
Fax: 048/4136055
E-mail: zuzana.sagatova.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: PaM,majetok
Ľubica Debnárová
Tel.: 048/4723780
Fax: 048/4136055
E-mail: lubica.debnarova.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: financie, účtovníctvo
Ing. Martin Kicko
Tel.: 048/4723786
Fax: 048/4136055
E-mail: martin.kicko.lbb@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: odborný radca