Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Bratislave, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Bratislava

Kontakt

Bratislava
Pekná cesta 19
831 52 Bratislava
Tel.: 02/571 087 61-2
E-mail: olp.ba@3s.land.gov.sk

Adresár

Mgr. Jozef Harman (Riaditeľ odboru lesného hospodárstva a poľovníctva)
Tel.: 02/571 087 60
E-mail: jozef.harman.lba@3s.land.gov.sk
Ing. Svetoslav Farkaš
Tel.: 02 571 087 84
E-mail: svetoslav.farkas.lba@3s.land.gov.sk
Mgr. Barbora Čanecká
Tel.: 02/571 087 62
E-mail: barbora.canecka.lba@3s.land.gov.sk