Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad Erb - Obvodný lesný úrad Bratislava

Kontakt

Obvodný lesný úrad Bratislava
Pekná cesta 19
831 52 Bratislava
E-mail: olu.ba@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Ján Horvát (Prednosta úradu)
Tel.: 02/571 087 82
Mobilný telefón: 0910 899 400
E-mail: jan.horvat.lba@3s.land.gov.sk
Bc. Alexandra Haukwitz
Tel.: 02/571 087 80
E-mail: alexandra.haukvitzova.lba@3s.land.gov.sk
Ing. Viliam Zimen
Tel.: 02/571 087 83
Mobilný telefón: 0910 899 432
E-mail: viliam.zimen.lba@3s.land.gov.sk