Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Banská Bystrica

Úradné hodiny

8:00 - 12:00 ..... 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 ..... 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 ..... 12:30 - 16:30
8:00 - 12:00 ..... 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 ..... 12:30 - 14:00

Poznámka

obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30