Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad vo Veľkom Krtíši Erb -  Veľký Krtíš

Oznamy

30/11/12 Správne poplatky
Správne poplatky
12/04/12 Kritériá chovnosti S VII Zvolen
Kritériá chovnosti S VII Zvolen
17/03/11 Kritériá chovnosti raticovej zveri
Poľovná oblasť S VI Štiavnické pohorie
17/03/11 Kritériá chovnosti raticovej zveri
Poľovná oblasť S IX Tuhár
17/03/11 Kritériá chovnosti raticovej zveri
Poľovná oblasť SVIII Hontiansko - veľkokrtíšska