Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Rimavskej Sobote Erb -  Rimavská Sobota

Oznamy

09/09/13 Rozhodnutie číslo A/2013/00358-2 Ma
Rozhodnutie o poverení ochranou poľovníctva v poľ revíri Hajnáčka pre Lesy SR š.p.
31/12/12 Oznámenie o ukončení lovu vlka dravého
Oznámenie o ukončení lovu vlka dravého
20/02/13 Verejná vyhláška - oznámenie rozhodnutia o poverení ochranou v poľovnom revíri Svarín
Rozhodnutie o poverení Poľovníckej spoločnosti Orlovo ochranou v poľovnom revíri Svarín
05/10/12 Tlačivo mesačné hlásenie o love a úhyne
Tlačivo mesačné hlásenie o love a úhyne
30/07/12 Mimoriadne povolenie lovu jelenej zveri
Mimoriadne povolenie lovu jelenej zveri zo dňa 26.07.2012
22/03/11 Dokumentácia vedená užívateľom poľovného revíru
Dokumentácia vedená užívateľom poľovného revíru podľa § 22 vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o pľovníctve č. 274/2009 Z.z.