Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Žarnovici Erb -  Žarnovica

Oznamy

26/02/13 J XXVIII Tribeč - kritériá chovnosti danielej zveri
J XXVIII Tribeč - kritériá chovnosti danielej zveri
26/02/13 J XXVIII Tribeč - kritériá chovnosti muflonej zveri
J XXVIII Tribeč - kritériá chovnosti muflonej zveri
26/02/13 J XXVIII Tribeč - kritériá chovnosti srnčej zveri
J XXVIII Tribeč - kritériá chovnosti srnčej zveri
26/02/13 J XXVIII Tribeč - kritériá chovnosti jelenej zveri
J XXVIII Tribeč - kritériá chovnosti jelenej zveri
15/01/13 S VI Štiavnické pohorie - kritériá chovnosti raticovej zveri
S VI Štiavnické pohorie - kritériá chovnosti raticovej zveri
15/01/13 J XI Vtáčnik - kritériá chovnosti raticovej zveri
J XI Vtáčnik - kritériá chovnosti raticovej zveri
15/01/13 Sadzobník správnych poplatkov
Sadzobník správnych poplatkov - Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z.
22/10/12 Zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried PO Štiavnické pohorie
Zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried PO Štiavnické pohorie
14/09/12 Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy
Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy - Poľovná oblasť JXI Vtáčnik
14/09/12 Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy
Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy - Poľovná oblasť JXXVIII Tribeč
24/06/09 Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií