Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Bratislave, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Bratislava

Oznamy

25/02/13 Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach
Stanovený termín sčítania poľovnej zveri 16.03.2013
31/07/12 Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri
platné od 01.08.2012
14/05/12 Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri - S II Malé Karpaty
Schválenie zmeny kritérií chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov v poľovnej oblasti S II Malé Karpaty
02/03/12 Usmernenie MPaRV SR
Lov diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2012/2013
02/03/12 Usmernenie MPaRV SR
Lov muflónej zveri v poľovníckej sezóne 2012/2013
24/02/12 Jarné sčítanie zveri 2012
Určenie termínu spôsobu zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach
03/02/12 Mimoriadne povolenie lovu kačice divej a husi divej
Platne do 15.02.2012
11/11/11 Zákaz kladenia ohňov
Zákaz nadobúda účinnosť dňom zverejnenia a platí až do odvolania
21/03/11 Zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried
Zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried s určením normovaných kmeňových stavov jednotlivých druhov zveri s platnosťou od 01.01.2011_Pezinok
21/03/11 Zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried
Zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried s určením normovaných kmeňových stavov jednotlivých druhov zveri s platnosťou od 01.01.2011_Senec
21/03/11 Zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried
Zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried s určením normovaných kmeňových stavov jednotlivých druhov zveri s platnosťou od 01.01.2011_Bratislava
09/03/11 Poľovné revíry
Zoznam užívateľov poľovných revírov