Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Revúcej Erb -  Revúca

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Revúca

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia