Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Lučenci Erb -  Lučenec

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Lučenec
  • Poltár

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia