Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad vo Veľkom Krtíši Erb -  Veľký Krtíš

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Veľký Krtíš
  • Krupina

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia