Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Rimavskej Sobote Erb -  Rimavská Sobota

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Rimavská Sobota

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia
Oznamy