Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Malackách Erb -  Malacky

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Malacky

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Bratislava

Lokalizácia