Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad vo Zvolene Erb -  Zvolen

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Zvolen
  • Detva

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia