Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Žarnovici Erb -  Žarnovica

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Žarnovica
  • Žiar n/Hronom
  • Banská Štiavnica

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia