Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Brezne Erb -  Brezno

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Brezno

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia