Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Banská Bystrica

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Banská Bystrica

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia
Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Odbor lesného hospodárstva a poľovníctva