Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Bratislave, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Bratislava

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Bratislava I -V
  • Pezinok
  • Senec

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Bratislava

Lokalizácia