Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Považskej Bystrici Erb -  Považská Bystrica

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Považská Bystrica
  • Púchov
  • Ilava

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Trenčín

Lokalizácia