Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad Erb - Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves

Kontakt

Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 5
052 01 Spišská Nová Ves
E-mail:

Adresár